Chổi Chính Xe Quét Đường

Chổi chính xe quét đường – trồng cước chổi xe quét đường
– Sản xuất đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe
– Sử dụng cho nhiều loại xe quét như: Dulevo, xe PowerBoss, Xe Hyundai, Hako Jonas, Hino, Tennant, xe quét mini và các loại xe khác…
– Sản xuất các loại chổi theo yêu cầu đặt hàng riêng của khách hàng.

Hiển thị tất cả 10 kết quả

Call Now Button