Chổi Chà Sàn - Trồng cước bàn chải

Chổi chà sàn hay còn gọi bàn chải cước – trồng cước bàn chải
Là phụ kiện của máy chà sàn
– Các loại chổi chà sàn: Sợi nhưa(sợi cước), sợi thép, sợi sơ dừa…
– Kích thước: từ 13″ đến 20″
– Dịch vụ: làm mới hoặc trồng cước lại theo yêu cầu của khách

Không tìm thấy sản phẩm nào.

Call Now Button